• Om Kongsberg Krisesenter

La oss si noen ord om oss selv

Hva er Kongsberg krisesenter?

Kongsberg krisesenter drifter et krisesenter tilbud, for Kongsberg, Notodden, Numedals kommunene og Øvre-eiker. Krisesentret i Kongsberg har vært i drift i 30 år, og helt frem til 2005 ble dette driftet på hovedsak av frivillighet. I 2010 kom den nye krisesenterloven som blant annet sa at vi også måtte ha et likeverdig tilbud for menn og kampen om krisesentret startet for oss. Kommunen og rådmannen så seg ikke råd til å beholde sentret, de ville kjøpe krisesentertilbud av andre kommuner. For å gjøre historien kort, så samlet de ansatte seg sammen for og redde sentret, vi engasjerte stort sett alle i Kongsberg, lag, foreninger, damer i Blues, næringslivet  og politikere, enkelt mann i gata. I desember 2011 fikk vi et enstemmig kommunestyre med oss på at krisesentret skulle bestå og Kongsberg kommune skulle bygge nytt til oss. Sentret har nå en offentlig adresse, landstad gate 16. 3616 Kongsberg.

 
© 2024 Kopirett - Kongsberg Krisesenter | Design og hosting levert av Akari AS