Er du blitt utsatt for vold og trenger noen å snakke med?

Er du utsatt for vold/mishandling fra en partner, familie eller andre? Har du problemer med å avgjøre for deg selv om det er vold eller mishandling? Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne ut og prøve å finne løsninger.

 

Vi har døgnåpen telefon

32 73 64 00

Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne løsninger

Kongsberg krisesenter

Hva kan vi hjelpe med?

Alle mennesker som opplever vold i nære relasjoner skal få den hjelpen de har behov for. Og alle skal møtes med likeverd og respekt, omsorg og forståelse, på egne premisser, i møte med det krisesenteret de oppsøker.

På krisesenteret får man støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet. Hjelpen vi gir er basert på «hjelp til selvhjelp» prinsippet. «Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne frem til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retningen en ønsker. Målet er å flytte ut av senteret til et selvstendig liv uten vold.

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Din utvei.no

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep og har en spørsmål- og svartjeneste. Målgruppene er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i veiviseren.

Er du blitt utsatt for vold og trenger noen å snakke med?

Er du utsatt for vold/mishandling fra en partner, familie eller andre? Har du problemer med å avgjøre for deg selv om det er vold eller mishandling? Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne ut og prøve å finne løsninger.

 

Vi har døgnåpen telefon

32 73 64 00

Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne løsninger

Kongsberg krisesenter

Hva kan vi hjelpe med?

Alle mennesker som opplever vold i nære relasjoner skal få den hjelpen de har behov for. Og alle skal møtes med likeverd og respekt, omsorg og forståelse, på egne premisser, i møte med det krisesenteret de oppsøker.

På krisesenteret får man støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet. Hjelpen vi gir er basert på «hjelp til selvhjelp» prinsippet. «Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne frem til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retningen en ønsker. Målet er å flytte ut av senteret til et selvstendig liv uten vold.

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Din utvei.no

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep og har en spørsmål- og svartjeneste. Målgruppene er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i veiviseren.

© 2024 Kopirett - Kongsberg Krisesenter | Design og hosting levert av Akari AS