NYTTIGE LINKER Reform er et kompetansesenter som jobber med fokus på menn http://reform.no/ ROSA for kvinner utsatt for menneskehandel http://www.rosa-help.no/ Voldsoffererstatning Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan. Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling. http://voldsoffererstatning.no/ Selvhjelp for innvandrere og flyktninger www.seif.no Senter Mot Incest og seksuelle overgrep i Hordaland (SMIH) http://www.smiso-hordaland.no/View-users-list/SMIH-Kontaktinformasjon Alternativ til vold er nå et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. http://atv-stiftelsen.no/ Mental Helse er landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse. http://www.mentalhelse.no/   Andre krisesentre i Norge http://www.krisesenter.com/medlemssentre/medlemssentre.html
HJEM
OM OSS
HVA ER VOLD?
NYTTIGE LENKER
KONTAKT OSS
Telefonnummer
32736400
HJEM OM OSS HVA ER VOLD? NYTTIGE LINKER KONTAKT OSS
Copyrigth © 2015 | Kongsberg Krisesenter
Webdesign av Noriweb
KONTAKT OSS Tlf. 32 73 64 00 Mob. 98828766 Epost-adresse: post@kongsbergkrisesenter.no Web-adresse: www.kongsbergkrisesenter.no
NYTTIGE LINKER